Czym jest Misja Razem ?

Witaj na stronie Misji Razem. Strona obecnie jest w fazie promocyjnej i bezpłatnej. Po pewnym okresie kadencji rejestracja kolejnych oferentów będzie płatna. Jeśli więc trafiłeś tu przypadkiem i jesteś zainteresowany, możesz natychmiast skorzystać z darmowej „wejściówki”!

Misja Razem jest służbą matrymonialną absolutnie wewnątrzkościelną, międzywyznaniową, dotyczącą biblijnie wierzących, świadomie ochrzczonych chrześcijan, należących do jakiejkolwiek społeczności czy zboru.

Dlaczego?